Ukrayna Red Mektubu

Ukrayna Red Mektubu (Red Mektubu) Ürünün zorunlu belgelendirmeye tabi olmadığını belirtmek amacıyla, yasaları içeren, İlgili kuruluşlar tarafından örneğin, Rosstandart (standardizasyon, metroloji ve belgelendirme merkezi) verilen resmi cevaptır. Mektupta ürünün zorunlu belgelendirme sınıfına girmediğini kanıtlayan bilgile olmalıdır. Yani red mektubu sadece zorunlu belgelendirmeye tabi olmayan ürünler için çıkartılabilir.

Bu mektubu gümrükten de isteyebilirler, müşteriler de talepte bulunabilirler. Gümrükte istenilen red mektupları özel standartlara göre ve gümrükte belirtilen kurumlardan alınması şarttır (Sertifikasyon Merkezi, Rosstandart v.b.) Fakat müşterilerin istediği red mektupları sertifikasyon merkezi tarafından verilmesi yeterlidir. Müşteriler için red mektubu yerine isteğe bağlı sertifika da çıkarttırılabilir, fakat bu daha pahalıdır.

Red mektupları için özel bir kâğıt formatı belirlenmemiştir. Sadece A4 kâğıdında hazırlanır ve verilen kurumun kaşesi ve imzası olur. Red Mektubu sahibi sadece bir kurum veya birey olabilir. Tek bir red mektubu içine gerekli olan tüm ürünler yazılabilir.