480
Rusya İçinde Şube
70
Yurt Dışında Şube
1000
Adet Test Laboratuvarı
28
Çalışan