Belarus Gost B (BELST)

Beyaz Rusya’ya (Belarus’a) ürün ve hizmetlerin ihracatı için belirli ürün ve hizmetlere kalite belgeleri ve lisanslar alınmalıdır. Belarus Gost B ( BelST ) kalite sertifikaları Belarus Gosstandart kurumundan akreditasyon edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir.

Belgelendirmeye zorunlu olan ürünler listesi 30.07.2004 tarihli No: 34 kanunu ve bu kanuna 2004-2007 yıllar arsında eklenen maddelere göre belirlenmiştir. Beyaz Rusya’ya ihracat esnasında bazı ürünlere Belarus Gost B ( BelST ) uygunluk kalite belgesi hariç diğer belgelerinde alınması zorunlu olabilir. Bunlar;

• Gospromnadzor izni,
• Ölçü Cihazlarına Tip Onay Belgesi,
• Sağlık-Epidemiyolojik ( Hijyen ) belgesi,
• Teknik pasaport (teknik şartname),
• İlaçlara Sağlık Bakanlığından kayıt belgesi,
• Ölçü cihazlarına Belarus Tip Onay belgesidir.

Beyaz Rusya ( Belarus) Gost B (Belst) Uygunluk Kalite Belgesi Çeşitleri:

Partı Bazında Belarus Gost B (Belst) Uygunluk Belgesi: Proje veya kontrat bazında

1 yıllık Gost B (BelST) uygunluk belgesi. Bu tür Gost B (BelST) uygunluk belgesi alımında ürünlerin test edilmesi zorunludur, üretim yeri denetimi ise sertifika merkezi kararına göre yapılabilir.

5 Yıllık Seri Üretim Gost B (Belst) Uygunluk Belgesi: Gost B (BelST) uygunluk belgesi alımında üretim yeri denetimi ve ürünlerin test edilmesi zorunludur ve ayrıca sertifika merkezi kararına göre her sene üretim denetimi veya ürünlerde seçilmiş numunelerin testi yapılabilmektedir.