Gost-R Kalite Sertifikası

Gost R işareti Rusya Federasyonu sertifikalandırma hizmetleri başladığında kullanıma girmişti ve devlet standartlarına uygunluk anlamını taşımaktadır. Gost R Uygunluk Sertifikası resmi bir belge olup, ürünlerin teknik düzenlemelerin veya standartların belirlediği kalite ve güvenliğine uygunluğunu tasdik eder.

Rusya Federasyonu sınırları dahilinde Toptan ve Perakende satışı yapılan ürünlerin çoğunluğu için GOST-R Uygunluk Belgesi talep edilmektedir. Rusya Federasyonunun standardı olan bu belge içeriği bakımından ISO, TSE ve CE gibi normlara eşdeğer bir belgedir. Gost-R belgesigümrüklerde gümrük belgelerinin arasında istenmesinin dışında iç piyasada mağazalarda da yapılan denetimlerde istenmektedir.  Rusya, ya yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu ürettiğiniz mallara sertifika almaktır.

Zorunlu belgelendirme listesinde yer almayan ürünler için isteğe bağlı uygunluk sertifikası çıkarttırılabilir. Gost R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika
Rusya devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte Gost R sertifikası alınması zorunludur. Gost R sertifikası, ürünlerin Rusya Devleti tarafından akredite edilmiş laboratuarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir. Eğer ürün ve hizmetlerin GOST-R uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MÇS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın belgeleri alındıktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir.

Rusya Federasyonu’na ihraç edilecek bir parti mal için bir kereye mahsus olarak alınabileceği gibi, 1 yıllık ve 3 yıllık süreler için de alınabilmektedir. Tüm Rusya Federasyonu sınırlarında geçerlidir. Anılan sertifikanın üzerinde; sertifika alınan ürünün üretim yeri, ihracatçı firma, ithalatçı firma, malın pozisyon numarası (GTİP), sözleşme tarih ve numarası gibi bilgiler bulunmaktadır.

1 Yıl süreli Gost-R (uygunluk) Sertifikası: Rusya Federasyonu’na ithalatı gerçekleştirecek olan ürün ve/veya ürünleri ithal edecek ithalatçı firmanın ihracatçı firma ile yapacağı satış sözleşmesine dayanarak bir yıl süreli kalite (uygunluk) sertifikası alabilmektedir. Geçerlilik süresi 1 yıl olan kalite sertifikalarını her yıl yenilemek gerekmektedir.

3 Yıl süreli Gost-R (uygunluk) Sertifikası: Rusya Federasyonu’na ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin üretim yerlerine uzmanının gelerek yaptıkları inceleme neticesinde verilen kalite sertifikasıdır. Uygun görüldüğü takdirde kalite sertifikası sadece mal bazında değil, üretim ve fabrika bazında da verilebilmektedir. Süresi 3 yıl olan bu sertifikaya istenildiği kadar değişik ürün çeşidi veya ticari marka eklenebilmektedir.

Belgelendirilen ürünlerin etiketlerinde PCT logosu/işareti kullanılmalıdır.
Dikkatinizi çekmek istediğimiz önemli nokta da Gümrük Birliği Komisyonu, Gümrük Birliği teknik düzenlemelerine tabi olan ürünler için bu düzenlemeler yürürlüğe girene kadar verilmiş ( alınmış olan ) Gost R uygunluk sertifikaları ve beyanların 15 Mart 2015 tarihine kadar geçerli olacağı yönünde karar verilmiştir. verilmektedir.