Ukrayna Yangın Belgesi Ukr SEPRO Yangın Sertifikası

Ukr SEPRO Yangın Belgesi Ukrayna Yangın Belgesi veya Ukrayna Yangın sertifikası,  Bu belge ürünlerin Ukrayna yangın normlarına uygunluğunu kanıtlamaktadır. Yangın normlarına uygunluk belgelendirmesini Ürün ve hizmetlerin Ukrayna yangın normlarına uygunluğunu kanıtlamak için Ukrayna İç İşleri Bakanlığına bağlı MNS kuruluşu Yangın birimleri tarafından verilmektedir.

Yangın sertifika merkezleri mutlak MNS kuruluşu tarafında Akredite (yetkilendirilmiş) edilmiş olmalıdırlar. Yangın belgesi belirli ürünler için alınması zorunludur, ama istek üzerine de verilmektedir.

Ukrayna Yangın Belgesi süreleri ve tipleri

Yangın belgesi süre açısından Ukr SEPRO Belgesi gibi 3 tipe ayrılmaktadır.

Tek seferlik, proje ve parti bazında Ukrayna Yangın belgesi

Belirli proje bazında ihraç edilen ürünlere, tek seferlik( belirli parti veya kontrat bazındaki ürünler için). Böyle durumlarda Ukrayna da belirli alıcının olması gerekmektedir, Yangın sertifikasını üreticinin veya satıcının kendi adına alabildiği gibi Ukrayna’daki alıcı da alım sözleşmesini veya faturaları ibraz ederek kendi adına alabilir.

Böyle Yangın belgelerini sadece Belgede adı geçen firmalar kullanabilmektedir. Proje bazında alınan Yangın belgeleri sadece belirli proje için gönderilen ürünlere geçerlidir ve proje bitimiyle geçerliği bitmektedir. Tek seferlik, parti bazındaki Yangın belgeleri de gerçekleştirilen ihracattan sonra geçerliğini kaybetmektedir.

1 yıllık seri üretim Ukrayna Yangın belgesi

1 yıllık seri üretim belgelendirmede Ukrayna da belirli alıcının bulunması zorunlu değildir. 1 yıllık zorunlu Yangın belgesi üretici firma adına verilmektedir ve sertifikanın geçerlilik süresi içinde Ukrayna da bulunan her türlü alıcıya ve bütün Ukrayna bölgelerine üretici ürünlerini satabilmekte ve gönderebilmektedir.

3 yıllık seri üretim Ukrayna Yangın belgesi

3 yıllık seri üretim Yangın belgelendirmede de Ukrayna da belirli alıcının bulunması zorunlu değildir. Yangın belgesi üretici firma adına verilmektedir ve sertifikanın 3 yıllık geçerlilik süresi içinde Ukrayna da bulunan her türlü alıcıya ve bütün Ukrayna bölgelerine üretici ürünlerini satabilmekte ve gönderebilmektedir.

3 yıllık Yangın belgesi alımı için Ukraynalı uzmanlar tarafından üreticinin üretim yeri analizi yapılmaktadır. Belirli ürünlerin 3 yıllık Yangın belgelendirmesinde ayrıca her yıl üretim yeri denetimi uygulanmaktadır.