Rusya RTN (Rostekhnadzor)

Bu belge, özellikle sanayide ve petro-kimya sektöründe yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve diğer tehlike arz eden yerlerde kullanılan ve çevre açısından tehlike arz eden endüstriyel ekipmanlar için gerekmektedir.

Rostekhnadzor Belgesi bir tür “Kullanma İzni” olarak ortaya çıkmaktadır.

Daha önceki yıllarda (GOSGORTEKHNADZOR) olarak bilinen bu belge, 2004 yılından itibaren Rusya’da merkezileştirilerek federal platforma taşınmış ve (ROSTEKHNADZOR) ismini almıştır.

RTN Belgesi (İzni) gerektiren ürün ve ekipmanlar :

• Petrokimya ve gaz tesislerinde kullanılan Vana, Valf ve Klapeler
• Yük ve İnsan Asansörleri, Eskalatörler
• Endüstriyel Vinçler ve İnşaat Vinçleri, Elevatörler
• Hava ve Gaz Kompresörleri
• Basınçlı kaplar
• Kızgın buhar bulunduran, üreten ve taşıyan tüm sistemler
• Ex-Proof, ATEX özellikleri gerektiren elektro-mekanik ekipmanlar
• Özel depolama üniteleri : Gaz ve Benzin Depoları, yanıcı-parlayıcı ya da toksik maddelerin bulundurulduğu depolar
• Gaz kullanarak ısı üreten tüm sistemler, kazan ve yüksek fırınlar
• Tehlike arz eden kaynak işlemleri ve bununla ilgili ekipmanlar
• Petrol Rafinerilerinde kullanılan tüm ekipmanlar
• Madencilik ve yer altında kullanılacak tüm ekipmanlar
• Metal Ergitme Fırınları

RTN Kullanma İzinleri Seri Üretim (genellikle 3 yıl için) verilmektedir.

Aynı ürün için kullanılacağı yere göre farklı RTN Belgesi düzenlenebilir. Sözgelimi bir vana için; eğer bu vana petrol rafinerisinde kullanılacaksa belirli parametrelere göre ekspertiz raporu hazırlanır ve Resmi izin için başvurulur, aynı vana bir gaz istasyonunda kullanılacaksa farklı parametre ve basınç değerlerine göre değerlendirilir ve alınan belge de farklı olabilir.

RTN Belgelendirme Prosedürü ve İşlem Adımları:

Bir ürüne RTN Belgesi alınması için öncelikle bu ürünlere daha önceden GOST-R Belgesi alınmış olması gerekmektedir. Bu iki işlem aynı anda yürütülebilir, RTN işleminde teknik karakteristikler ve mühendislik hesapları rol oynar.

Bu belgeler ürünlere, belirli bir ürünü üreten bir üretim hattına, çerçevesi önceden belirlenmiş belirli bir proses sistemine verilebilir ve değişik şekillerde düzenlenebilir.