Bizden Haberler

EAC Belgesi Gümrük Birliği Sertifikası

Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya’ya İhracat Yapan Firmaların EAC sertifika hakkında bilmeleri gereken; Eski adı ile GOST-R yeni adı ile EAC sertifikası, ürünleriniz belgelendirilmeden Rusya federasyonu Kazakistan Beyaz Rusya gibi ülkelere ihracat yapamayacağınızın göstergesidir.

EAC belgesi olmadan Rusya ya ürünlerin geçişi tamamen durdurulmuştur. Her geçen yıl kalite politikası hızla artmış markalaşma adına ülkeler ihracat belgelerine daha da önem göstermeye başlamıştır.

Aralarında bir Gümrük Birliği kuran Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya piyasalarına arz edilecek bazı ürünlere ilişkin ortak teknik düzenlemeler yapabilmektedir. Gümrük Birliği’nin karar verici organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) bazı ürünlerin ithalatı uygunluk değerlendirmesi koşuluna bağlanmıştır.

AEK’nın 15/10/2013 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile ortak gümrük bölgesine ithalatta gümrük beyannamesi ile birlikte sunulacak teknik düzenleme uygunluk değerlendirmesi (onayı) kapsamı Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTIP) bazında ürün listesi belirlenmiştir.

Teknik düzenleme şartlarına uygunluğu onaylanmamış aşağıdaki ürünler, gümrük birliği alanında dolaşıma izin veren “tek işaret” ile işaretlenemeyecek ve pazara sunulamayacaktır.

EAC Belgesi, Dış ticarette bürokratik gecikmeleri önlemek amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Beyaz Rusya Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun da içinde bulunduğu 3 ülke arasında imzalanmıştır. EAC Belgesi her üç ülke için 2010 yılında komisyon kararı ile onaylanmıştır. EAC sertifikası üye ülkelerin sınırları içinde onaylanmış standartlarda üretim kalitesini onaylayan resmi bir belgedir.

Gümrük birliği hizmetlerinin sağlanması için Akredite bir sertifika merkezi aracılığı ile EAC belgesi alınabilmektedir. Teknik düzenlemeleri ve şartları Gost R Belgesindeki düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin kapsamına benzemektedir.

EAC belgesi mutlaka her üye devletin gümrük birliği pazarına girişi için gereklidir. Gümrük Birliği Anlaşmasının amacı üç ülke arasındaki ticaretteki engellerin zorunlu prosedürlerin sayısını azaltmak ve dış ticareti daha sorunsuz bir şekilde yapmaktır. Sertifika her ülkenin topraklarında geçerli oluğu gibi aynı zamanda üç ülke pazarına girmek için de en kolay yoldur.

EAC sertifikasına sahip olan şirketler kendi ülkesindeki ürettiği malları sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bu ülkelerin topraklarına satabilmektedir. İnsanların huzurunun ve güvenliğinin denetlenmesi ve tüketici haklarının korunması için federal servisler tarafından tek bir biçimde düzenlenen devlet onaylı belgeye sahip olmak ve firma olarak bu pazarda yerinizi almak için başvuru yapmanız gerekmektedir.

EAC Sertifikasının zorunlu olacağı bazı ürün grupları aşağıdaki gibidir.

Makine ve Ekipman Güvenliği
Teknik Ekipmanların Elektromanyetik Uyumluluğu
Düşük Voltaj Ekipman Güvenliği
Gaz Yakıtlarla Çalışan Araçların Güvenliği
Asansörlerin Güvenliği
Patlayıcı Ortamlarda Çalışan Ekipmanların Güvenliği

EAC (CU TR) Gümrük Birliği TR Sertifikası/Deklarasyonu

Şubat 2012 yılından itibaren Rusya federasyonu , Kazakistan ve Belarus arasından yapılan anlaşma gereği ürün belgelendirmede ortak direktifler kullanılmaya başlanmıştır. 2013 yılında 47 ana doküman hazırlanmış ve 20 adet direktif oluşturulmuştur.

Gümrük Birliği’nin karar verici organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) bazı ürünlerin ithalatı uygunluk değerlendirmesi koşuluna bağlanmıştır. AEK’nın 15/10/2013 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile ortak gümrük bölgesine ithalatta gümrük beyannamesi ile birlikte sunulacak teknik düzenleme uygunluk değerlendirmesi (onayı) kapsamı Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTIP) bazında ürün listesi belirlenmiştir.

Rusya devlet akreditasyon kurumu tarafından yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşları tarafından kapsamdaki ürünlerin deklarasyon/sertifikasyon şeklinde belgelendirme işlemleri yapılmaktadır.

Gümrük birliği TR sertifikası Gümrük Birliği ülkelerince ithal edilen ürünlerin mevcut yasa ve Teknik Regülasyonlara uygun olduğunun belgelendirilmesi anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda, tüm Gümrük Birliği ülkelerinde ithal edildikten sonra montajı yapılan makine ve ekipmanların ilave endüstriyel kullanım izni gerektirmeyecek şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Gümrük birliği TR sertifikası/deklarasyonu belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir.

CU TR Gümrük Birliği Belgelendirme şekilleri.

1c : Belli sayıda üretilmiş ürünler için düzenlenmektedir.
3c : Aynı anda bir partide üretilmiş ürünler için düzenlenmektedir.
4c : Belirlenmiş bir ürün için düzenlenmektedir.
CU TR Gümrük Birliği Belgelendirmesi için üye ülkelerin herhangi birinde resmi olarak kayıtlı bir “Temsilci Firma” gerekmektedir.

Gümrük Birliğinde halen geçerli olan Teknik Direktifler.

ТR СU 001/2011 Demiryolu taşıtları güvenliği
ТR СU 002/2011 Yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı güvenliği
ТR СU 003/2011 Demiryolu taşımacılığı altyapı güvenliği
ТR СU 004/2011 Alçak akım ekipmanlarında güvenlik
ТR СU 005/2011 Ambalaj malzemelerinde güvenlik
ТR СU 006/2011 Havai fişeklerde güvenlik
ТR СU 007/2011 Çocuk ve ergenlere yönelik ürünlerin güvenliği
ТR СU 008/2011 Oyuncaklarda güvenlik
ТR СU 009/2011 Parfüm ve kozmetik ürünlerde güvenlik
ТR СU 010/2011 Makine ve ekipmanlarda güvenlik
ТR СU 011/2011 Kaldırma ekipmanlarında güvenlik
ТR СU 012/2011 Patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlarda güvenlik
ТR СU 013/2011 Akaryakıt gereklilikleri
ТR СU 014/201 Yol güvenliği
ТR СU 015/2011 Tahıl güvenliği
ТR СU 016/2011 Gaz halindeki yakıtlarla çalışan ekipmanlarda güvenlik
ТR СU 017/2011 Hafif sanayi ürünlerinde güvenlik
ТR СU 018/2011 Tekerlekli araçlarda güvenlik
ТR СU 019/2011 Kişisel koruyucu ekipmanlarda güvenlik
ТR СU 020/2011 Elektromanyetik uyumluluk
ТR СU 021/2011 Gıda ürünlerinde güvenlik
ТR СU 022/2011 Gıda ürünlerinde işaretleme
ТR СU 023/2011 Meyve ve sebze suyu ürünleri için teknik kurallar
ТR СU 024/2011 Yağ ve yağ ürünleri için kurallar
ТR СU 025/2012 Mobilya güvenliği
ТR СU 026/2012 El sanatlarında güvenlik
ТR СU 027/2012 Gıda takviyeleri, diyet ürünleri için güvenlik
ТR СU 028/2012 Patlayaıcı ürünler için güvenlik
ТR СU 029/2012 Gıda katkı malzemeleri için gereklilikler
ТR СU 030/2012 Özel gıda dışı yağlar, özel akışkanlar için gereklilikler
ТR СU 031/2012 Zirai, ormancılık alanlarında kullanılan traktör ve treyler için güvenlik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir