menu

0 (212) 437 10 13

info@gost-r.com

Sertifikalar

Sıkça Sorulan Sorular

EAC Sertifikası

Avrasya Ekonomik Topluluğu Komisyonunun 293 Sayı ve 25 Aralık 2012 tarihli kararı uyarınca; Gümrük Birliğinde uygulanacak olan Sertifika biçimleri Teknik Regülâsyonlar çerçevesinde yasallaştı ve 15 Şubat 2013’ten itibaren uygulamaya başlandı. Bu uygulama halen Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Belarus ya için geçerlidir. Sertifika 4 aşama güvenlik korumasına sahiptir.

EAC Gümrük Birliği  Sertifikasyonu GOST Sistemini yerine geçmektedir. Gümrük Birliği Komisyonu, Gümrük Birliği teknik düzenlemelerine tabi olan ürünler için bu düzenlemeler yürürlüğe girene kadar verilmiş ( alınmış olan ) Gost R uygunluk sertifikaları ve beyanların 15 Mart 2015 tarihine kadar geçerli olacağı yönünde karar vermiştir.

EAC Deklarasyonu

Deklarasyon Belgesi(EAC Belgesi,Uygunluk Deklarasyonu) : Rusya`da “Tüketici Haklarını Koruma Yasası” çerçevesinde toplum sağlığını etkileyen ürünler için ve kalite sertifikasına esas olarak istenir. İnsanların, çocukların yediği gıdalar, giydiği elbiseler, tene sürülen kozmetik ürünler, gıda ambalaj ve üretim ekipmanlarının materyalleri, mobilyaların ve metallerin kimyasal bileşikleri hijyen Sertifikası alınmasını gerektirmekte, bu da GOST-R belgesine esas teşkil etmektedir.

EAC RED Mektubu

Ürünün zorunlu belgelendirmeye tabi olmadığını belirtmek amacıyla, yasaları içeren, İlgili kuruluşlar tarafından örneğin, Rosstandart (standardizasyon, metroloji ve belgelendirme merkezi) verilen resmi cevaptır. Mektupta ürünün zorunlu belgelendirme sınıfına girmediğini kanıtlayan bilgile olmalıdır. Yani red mektubu sadece zorunlu belgelendirmeye tabi olmayan ürünler için çıkartılabilir.

Bu mektubu gümrükten de isteyebilirler, müşteriler de talepte bulunabilirler. Gümrükte istenilen red mektupları özel standartlara göre ve gümrükte belirtilen kurumlardan alınması şarttır (Sertifikasyon Merkezi, Rosstandart v.b.) Fakat müşterilerin istediği red mektupları sertifikasyon merkezi tarafından verilmesi yeterlidir. Müşteriler için red mektubu yerine isteğe bağlı sertifika da çıkarttırılabilir, fakat bu daha pahalıdır.

SGR Sertifikası

Kısaca SGR diye adlandırılan bu sertifika suresiz olarak verilmektedir,SGR eski adi ile bilinen Hijyen sertifikasının yerine getirilen zorunlu bir sertifika olup daha çok Yapı Kimyasalları,Giyim,Kozmetik,Çocuk Giyim ürünleri,Temiz su boruları,Oyuncak,Gıda ürünleri gibi alanlar için temin edilmesi zorunludur.

Sertifika Gümrük birliği Bölgesi Ülkelerinden Rusya,Belarus ve Kazakistan’da geçerlidir.SGR temin suresi istenilen evrak ve numunelerin temin edilmesinden sonra 1-3 ay arasında temin edilmektedir.

 Sertifika üretici adına verildiği gibi talep edilmesi durumunda belge üzerinde hem üretici hem de Gümrük birliği bölgesindeki Müşteri veya temsilcisi yazılabilir.

Gost R Belgesi (Rusya)

Gost R Belgesi (Rusya)Rusya Kalite sertifikası Gost-R – Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan her mal için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu vardır. Bizdeki TSE belgesi niteliğinde olan Sertifikalar Rusya`da ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak aranmaktadır. Rusya Federasyonu`na yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu bu ülkeye yollayacağınız ürünlere Sertifika almaktır.

GOST-R Sertifikası olmayan ürünlerin Rusya gümrüğünden geçmesi mümkün değil.

Türk işadamları açısından kendi varlığı Rusya`da olsun veya olmasın, eğer oraya bir mal satıyorsa ticaretinin belli bir aşamasında kendini zorlayacak, yasal işlemleri, sertifika almayı, marka tescilini yaptırma yoluna ister istemez gidecektir. Rusya Federasyonu`nda 1997 yılında yaşanan krizin etkileri tamamen geçmiş, ülkenin ihracat gelirleri artmış, bu nedenle ithalatı yapılan tüm ürünlerde kalite konusu daha çok önem kazanmıştır. 1 Ekim 2000 tarihinde Rusya gümrüklerinden sertifikasız ürünlerin geçişi tamamen durdurulmuştur.

Rusya Yangın Belgesi

Rusya Federasyonu`nda malların (hizmetlerin) üreticileri/satıcıları ile tüketicileri arasındaki ilişkileri düzenleyen prosedürdür. Uygunluk teyidiyle ilgili yasal zemin sürekli gelişmekte ve bugün Rusya pazarında yer almayı hedefleyen her ürün (hizmet) sahibi oldukça karmaşık kurallar sistemiyle karşılaşmaktadır.

Bu sistemin tüm ayrıntılarına girmeden, uygunluk teyidiyle (sertifikasyonla) ilgili, önemli olan bazı genel kavramları bilgilerinize aktarmak isteriz.

Ekonomik reformların başında, 1992 yılında Rusya Federasyonu`nda “Tüketici Haklarının korunmasıyla ilgili” yasa kabul edilerek hükümet, sertifikasyona tabi ürün ve hizmetlerin listesini çıkarmakla yükümlü tutulmuştur. 2002 yılı sonlarına kadar “Standardizasyonla ilgili”, “Ürün ve hizmetlerin sertifikasyonuyla ilgili”, “Halkın sıhhi ve epidemiyolojik güvenliğiyle ilgili”, “Gıda ürünlerinin kalitesi ve güvenliğiyle ilgili”, “Yangın güvenliğiyle ilgili” gibi sürekli düzenlenen ve değişen birçok yasa ve ekler yürürlüğe girmiştir. Son olarak 27.12.2002 tarihli “Teknik Düzenleme” başlıklı Federal Yasa kabul edilmiştir.

Rusya RTN (Rostekhnadzor)

Rusya Gümrük Komisyonu (GTK) tarafından 6 ayda bir yayınlanan tamimlerde gümrükte hangi ürünlere sertifika isteneceği liste olarak yayımlanmaktadır.

Geçerli tablolardan bakılarak bu liste haricinde kalan ürünlere Red Mektubu (Gereksizlik Mektubu) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu belge iç piyasada da kullanılır, parti bazında verilir. Bu tur mektupları verme yetkisi Moskova`da VNIIS adli Enstitünün tekelindedir.

Gazpromsert Sertifikası

Gazpromsert Sertifikası

Ukrayna UkrSEPRO

Ukr sepro Ukrayna Rusya Federasyonu`ndan sonra en büyük eski doğu bloku pazarı olan Ukrayna, İhracatçı Türk Firmalarının ilgisini çekmektedir. Rusya`ya ürünlerini satan birçok firma, paralelinde Ukrayna`ya da ihracat yapmakta,

Firmamız 1996 yılında başladığı Rusya GOST-R Sertifikasyonu temini konusunda ciddi ilerlemeler kaydetmiş, Firmalarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda hemen hemen tüm sektörlerde Türk firmalarına Ukrayna`nın Kalite Belgesi olan Ukr SEPRO`yu temin etmektedir.

Ukrayna Hijyen Belgesi

Ukrayna Hijyen Belgesi (Ukrayna Hijyen Sertifikası) : Ukrayna,  Rusya Federasyonu’nda olduğu gibi toplum sağlığını etkileyen ürünler için kalite sertifikası istemektedir. İnsanların yediği gıdalar, elbiseler, tene sürülen kozmetik ürünler, gıda ambalaj ve üretim ekipmanlarının materyalleri, mobilyaların ve metallerin kimyasal bileşikleri Ukrayna Hijyen Belgesi alınmasını gerektirmektedir.

Ukrayna Hijyen Belgesi , Ukrayna gümrüklerinde ve iç piyasada söz konusu ürünlerin satıldığı depo, mağaza ya da marketlerde devlet yetkilileri ya da tüketiciler tarafından sıkça sorgulanmaktadır.

Ukrayna Red Mektubu

Red Mektubu – Ürün veya ürünlerin sertifikalandırtmasının zorunlu olmadığını beyan eden ve Ukrayna Devleti tarafından akredite(yetkilendirilmiş) sertifika merkezlerinden verilen belgedir. Red mektubu sertifika merkezi tarafından belirli formda hazırlanarak imza ve kaşe ile onaylanmaktadır. Red Mektubu iki tipte verilmektedir:

Red Mektubu iki tipte verilmektedir:

Ürünlerin satışı için Red mektubu- Satış için Red mektubu üretici firma tarafından başvurulduğu takdirde firma ve firma yöneticisi adına hazırlanmaktadır. Satış için Red mektubunu Rusya Devleti tarafından akredite(yetkilendirilmiş) herhangi bir sertifika merkezi verebilmektedir.

Kazakistan Gost-K

Kazakistan Gost-K: Sovyetler Birliği`nin dağılması ile beraber Kazakistan, GOST-R standartlarını baz aldığı ve GOST-K adını verdiği kendi ülke standartlarını geliştirmiştir. Bu standartlar GOST-R ile ciddi benzerlikler göstermesine rağmen, işleyişinde ve mevzuatında farklılıklara sahiptir.

GOST-K Kalite Sertifikası, Kazakistan Devlet Sertifikasyon ve Metroloji Kurumu (KAZMEMST) eliyle yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir. Bu sertifika, ülkeye giriş yapan ürünlerin büyük bir kısmı için alınması zorunlu olan bir sertifika olmakla beraber, aynı zamanda iç pazardaki toptan ve perakende ticareti önemli miktarda kolaylaştıran, adeta ürüne prestij kazandıran bir özellik de taşımaktadır

Belarus Gost B (BELST)

Beyaz Rusya’ya (Belarus’a) ürün ve hizmetlerin ihracatı için belirli ürün ve hizmetlere kalite belgeleri ve lisanslar alınmalıdır. Belarus Gost B ( BelST ) kalite sertifikaları Belarus Gosstandart kurumundan akreditasyon edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir.

Belgelendirmeye zorunlu olan ürünler listesi 30.07.2004 tarihli No: 34 kanunu ve bu kanuna 2004-2007 yıllar arsında eklenen maddelere göre belirlenmiştir. Beyaz Rusya’ya ihracat esnasında bazı ürünlere Belarus Gost B ( BelST ) uygunluk kalite belgesi hariç diğer belgelerinde alınması zorunlu olabilir. Bunlar;

İso Sertifikası

ISO BELGESİ NEDİR ? ISO Belgesi aslında halkımız arasında dile kolay gelmesi veya alınacak belgenin tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için geliştirilmiş bir sözcüktür. Bazen ISO belgeleri veya küçük harfle yazıldığı zaman ıso belgesi veya ıso belgeleri de denilmektedir.

iso belgesi ıso belgeleri veya iso belgeleri derken ; ISO 9001 belgesiISO 14001 belgesiOHSAS 18001 belgesiISO 22000 belgesi vb yönetim sistemi belgeleri kastedilmektedir. ıso belgesinin en yaygın kullanım amacı ISO 9001 belgesi içindir.

ISO NEDİR? Aslında ıso nedir ile sorulmak istenen Uluslararası Standartlar Teşkilatının ne olduğu değil de yukarıda bahsettiğim yönetim sistemi belgelerinden hangisi kastediliyorsa o Iso belgenin ne işe yaradığı sorulmak istenmektedir. Bütün bu sorulara bu sitede cevap bulabilirsiniz madem iso nedir diye soruldu kastedilen veya akla gelebilecek diğer bütün soruları da cevaplamak kamuoyu yararı açısından çok önemlidir

ıso nedir iso nun açılımı nedir ne ifade etmektedir ?  ISO nun açılımı ISO (I-S-O) harflerinin birleşiminden meydana gelmiş ve Uluslar arası Standartlar Teşkilatını simgeleyen bir kelimedir. Çeşitli teknik ve idari standartlar yayınlayan bir kurumdur.