EAC Sertifikası - EAC Gümrük Birliği Sertifikası

EAC Sertifikası – EAC Gümrük Birliği Sertifikası Avrasya Ekonomik Topluluğu Komisyonunun 293 Sayı ve 25 Aralık 2012 tarihli kararı uyarınca; Gümrük Birliğinde uygulanacak olan Sertifika biçimleri Teknik Regülâsyonlar çerçevesinde yasallaştı ve 15 Şubat 2013’ten itibaren uygulamaya başlandı. Bu uygulama halen Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Belarus ya için geçerlidir. Sertifika 4 aşama güvenlik korumasına sahiptir.

EAC Gümrük Birliği  (TR CU)  Sertifikasyonu GOST Sistemini yerine geçmektedir. Gümrük Birliği Komisyonu,  Gümrük Birliği teknik düzenlemelerine tabi olan ürünler için bu düzenlemeler yürürlüğe girene kadar verilmiş ( alınmış olan ) Gost R uygunluk sertifikaları ve beyanların 15 Mart 2015 tarihine kadar geçerli olacağı yönünde karar vermiştir.

Bu sertifika; Gümrük Birliği ülkelerince ithal edilen ürünlerin mevcut yasa ve Teknik Regülâsyonlara uygun olduğunun belgelendirilmesi anlamını taşımaktadır.

Bu sertifika belli sayıda bir ürün için, parti bazında ya da 1, 3, 5 yıllık seri üretim bazında düzenlenebilmektedir.
Bu belgeyi vermeye yetkili olan kuruluşlar ve laboratuarlar Gümrük Birliği genel akreditasyonu (Akreditasyonumuz) Çerçevesinde yetkilendirilmiştir.

EAC Gümrük Birliği  Sertifikasyonu için numune testi ve üretim yapılan fabrikaya ziyaret gereklidir. Test sonuçları sertifika yanında telsim edilir. Ayrıca, sertifikasyon süresince  Verilen tüm belgeler, Gümrük Birliği veritabanına kayıt edilmekte ve tüm gümrüklerde sertifikanın varlığı ve içeriği herkes tarafından incelenebilmektedir.

TR CU Gümrük Birliği Sertifikasyonu için üye ülkelerin herhangi birinde resmi olarak kayıtlı bir “Temsilci Firma” gerekmektedir.

Gümrük Birliği Teknik Düzenlemelerine göre uygunluk kriterlerini karşılayan ürün üzerine Gümrük Birliği piyasası tedavül/satış onayını doğrulayan işaret koyulur (Gümrük Birliği üyesi devlet piyasalarında ürün tedavülü için tek tip işaret uygulama hususlarına ilişkin 15 Temmuz 2001 tarih ve 711 sayılı Gümrük Birliği Komisyon kararına göre Sertifikalandırılan ürünlerin etiketlerinde EAC logosu kullanılmalıdır (Eurasian Conformity)

Rusya Federasyonu, Kazakistan,Belarus Gümrük Birliği Teknik Yönetmeliklerine Uygunluk Sertifika içeriği

1 – Sertifika Numarası (Bu numara ile gümrükte sertifikanın kaydı yapılır, sertifikanızı kontrol edebiliyorsunuz.)
2 – Sertifikanın seri numarası
3 – Sertifika kaydını yapan devlet kurumun bilgileri
4 – Sertifika başvurusunda bulunan, gümrük birliği (Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti) sınırlarında kayıtlı olan temsilci, ortak, müşteri bilgileri.
5 – Üretici bilgileri
6 – Ürün ve Marka bilgileri
7 – Ürün GTIP Numarası (sertifikada yer alan ürün listesi fazla olduğu zaman Ürün GTIP Numaraları ürün isimleriyle birlikte sertifika eklerinde yazılır.)
8 – Rusya Federasyonu, Belarus Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti Gümrük Birliği Teknik Yönetmelik ismi. Sertifika bu teknik yönetmeliğe dayanarak verilir.
9 – Sertifikalar, laboratuvar deneyleri geçtikten sonra verilir. Burada deneyleri gerçekleştiren laboratuvar bilgileri ve deney sonuç numaraları yer alır.
10 – Ek bilgiler
11 – Sertifika veriliş tarihi ve süresi
12 – Sertifika kaydını yapan devlet kurumun yönetici ve uzmanın imzası.