menu

0 (212) 437 10 13

info@gost-r.com

EAC Rusya

Ekonomi Bakanlığı / Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya’ya İhracat Yapan Firmaların Dikkatine!


Hafif sanayi ürünleri güvenliğine ilişkin Rusya federasyonu, beyaz Rusya, Kazakistan gümrük birliği teknik düzenlemesi

Bilindiği gibi, aralarında bir Gümrük Birliği kuran Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya piyasalarına arz edilecek bazı ürünlere ilişkin ortak teknik düzenlemeler yapabilmektedir. Örneğin; bu Gümrük Birliği’nin karar verici organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK)’nun 09/12/2011 tarihli ve N 876 sayılı Kararı (22/06/2012 tarihli ve N 92 sayılı AEK Bakanlar Kararı ile Değişik) ile “Hafif Sanayi Ürünleri Güvenliğine ilişkin” TR TS 017/2011 sayılı Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesi kabul edilmiş ve bazı ürünlerin ithalatı uygunluk değerlendirmesi koşuluna bağlanmıştır.

AEK’nın 15/10/2013 tarihli ve 28 sayılı Kararı ile ortak gümrük bölgesine ithalatta gümrük beyannamesi ile birlikte sunulacak teknik düzenleme uygunluk değerlendirmesi (onayı) kapsamı Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTiP) bazında ürün listesi belirlenmiştir. Kararın Rusça metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.aspx?isDig=0&iD=4923&PR%C4%B0NT=1

Teknik düzenleme şartlarına uygunluğu onaylanmamış aşağıdaki ürünler, gümrük birliği alanında dolaşıma izin veren “tek işaret” ile işaretlenemeyecek ve pazara sunulamayacaktır:

•    Tekstil materyalleri,
•    Giyim ve dikim, trikotaj ürünleri,
•    Makine yardımıyla üretilen halı mamul ve yer kaplamaları,
•    Deri ve tekstilden mamul aksesuar,
•    Keçe, fötr ve dokusuz kumaş materyaller,
•    Ayakkabı,
•    Kürk ve kürk ürünleri
•    Deri ve deri ürünleri,
•    Suni deri.

Tüm ürün listesi teknik düzenlemenin 1 nolu ekinde yer almaktadır (Madde 1.3). Teknik düzenlemenin 1’inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, aşağıdaki ürünler kapsam dışıdır:

•    Tüketime arz edilmiş ürünler,
•    Bireysel siparişe göre hazırlanmış ürünler,
•    Tıbbi amaca yönelik ürünler,
•    Bireysel korunma amaçlı özel ve kurumsal ürünler ile bunların hazırlanmasında kullanılan materyaller,
•    Çocuk ve gençlere yönelik ürünler,
•    Tekstil paketleme materyalleri, kumaş çuvallar,
•    Hediyelik ürünler, sanatsal mamuller,
•    Spor takımlarına yönelik spor amaçlı ürünler
•    Peruklar, takma bıyık, sakal vb.
Yürürlük (N 876 Sayılı Karar): N 876 Sayılı Karar gereğince, yürürlük tarihine kadar gümrük birliği kuralları veya gümrük birliği üyesi bir ülke yasaları çerçevesinde verilmiş uygunluk belgeleri, belge süresi bitimine kadar, ancak her hal ve karda en geç 01 Temmuz 2014 tarihine kadar, geçerlidir.

Ayrıca, teknik düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce bu tür uygunluk belgesine sahip ürünlerin, üretim ve dolaşıma girişine 01 Temmuz 2014 tarihine kadar izin verilmektedir. Bu ürünler, “ulusal” işaretlemeye tabi olacak, gümrük birliği alanında “tek işaret” ile dolaşıma giremeyecektir.

N 876 Sayılı Karar gereğince, Karar eki uyulması ihtiyari 327 standarda uygunluk halinde, TR TS 017/2011 sayılı teknik düzenlemeye de uyum sağlandığı varsayılacaktır. Karar’ın ekinde ayrıca test ve ölçüm kuralları, ürün numunelerine ilişkin standardizasyon metinler verilmektedir.

TR TS 017/2011 sayılı Gümrük Birliği Teknik Düzenlemesinin madde bazında konuları aşağıdadır:

Madde 1. Kapsam
Madde 2. Tanımlar
Madde 3. Pazarda dolaşım kuralları
Madde 4. Hafif sanayi ürünleri güvenliğinin genel şartları
Madde 5. Tekstil materyalleri, bunlardan mamul ürünler, giysiler, tekstil aksesuarları güvenlik şartları
Madde 6. Ayakkabı, deri, suni deri ve deriden aksesuarlar güvenlik şartları
Madde 7. Deri giyim ve mamulleri, kürk, işlenmiş kürk postlar güvenlik şartları
Madde 8. Makine yardımıyla üretilen halı mamul ve yer kaplamaları, keçe, fötr ve dokusuz kumaş materyaller ve bu materyallerden hazır mamul güvenlik şartları
Madde 9. Ürünlerin işaretleme şartları
Madde 10. Güvenlik şartlarına uygunluğun sağlanması
Madde 11. Ürünlerin bu teknik düzenleme şartlarına uygunluğunun onaylanması
(Ek tablolar: Tablo N1: Uygunluk deklarasyon şeması, Tablo N2: Uygunluk sertifikasyon şeması)
Madde 12. Gümrük birliği üyesi ülkeler pazarında ürünlerin tek (ortak) dolaşım işaretiyle işaretlenmesi
Madde 13. Koruyucu önlem

EK 1. Teknik düzenleme kapsamı ürün listesi
EK 2. Biyolojik ve kimyasal güvenlik şartları (Tekstil materyalleri, bunlardan mamul ürün ve giysiler, tekstil aksesuarları)
EK 3. Kimyasal güvenlik şartları (Tekstil, polimer ve diğer materyal, deri, suni deri ve bunlardan mamul hafif sanayi ürünleri)
EK 4. Tekstil materyalleri (hammaddeleri) ve bunlardan mamul ürünler, hazır tekstil yardımcı maddeleri kimyasal güvenlik şartları
EK 5. Mekanik ve biyolojik güvenlik şartları (Ayakkabılar)
EK 6. Mekanik ve biyolojik güvenlik şartları (Deri aksesuar mamulleri)
EK 7. Kimyasal güvenlik şartları (Deri aksesuar mamulleri ve bunların hazırlanmasına yönelik materyaller)
EK 8. Kimyasal ve biyolojik güvenlik şartları (Deri, kürk ve bunlardan mamul ürünler)

Uyulması ihtiyari Standartlar Listesi (327 adet)

Burada verilen bilgilerin genel mahiyette ve uyarı amaçlı olduğu ve uyulacak kurallar için teknik düzenlemenin geçerli olacağı dikkatten kaçmamalıdır. Bu bölgeye kapsam dâhilindeki ürünlerin ihracatını yapan firmalarımızın anılan teknik düzenlemelere ilişkin detaylı bilgileri Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya’da iş yaptıkları ithalatçı firmalardan temin edebilecekleri değerlendirilmektedir.

18 Eyl, 15

 

Benzer yazılar